control_gestion

Control de Gestió

La comptabilitat i el control intern i pressupostari són garantia d’eficàcia i rendibilitat i eines bàsiques per adoptar decisions correctes.

Prestem serveis d’assessoria en els camps indicats i assumim, quan el client ho necessita, l’execució d’aquestes tasques, oferint eines tècniques col·laboratives i aportant valor afegit a la gestió.

Les grans i mitjanes organitzacions necessiten assistència externa a la implantació i millora dels seus plans i sistemes comptables i de control i, cada vegada amb més freqüència, externalitzar, tots o part, dels seus processos administratius i d’auditoria interna.

Les petites organitzacions necessiten suport per a la correcta execució de les seves tasques administratives. Des d’una assessoria i gestió permanent, que coordini, tant les obligacions comptables i d’informació, com les relacions amb l’assessoria fiscal, fins a l’externalització total de processos als que no volen dedicar valuosos recursos interns per poder destinar-los a altres àrees essencials del seu negoci.

ESPECIALITATS

COMPTABILITAT I CONTROL INTERN

 • Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF / NIC).
 • Consolidació comptable.
 • Implantació de plans comptables.
 • Normes de valoració i planificació comptable.
 • Sistemes pressupostaris.
 • Regularitzacions comptables.
 • Informes periòdics.
 • Comptes anuals. En les seves diferents modalitats. Individuals i consolidats.
 • Avaluació i implementació de sistemes de control intern.

GESTIÓ INTEGRAL

 • Outsourcing comptable
 • Gestió de cobraments i pagaments.
 • Emissió i control de venciments de rebuts i factures.
 • Control i seguiment d’obligacions contractuals.
 • Relacions amb proveïdors i bancs.
 • Declaracions fiscals, i altres obligacions formals dels clients que gestionem.
 • Emplenament de llibres de comptabilitat.
Contáctenos

Por favor, envíenos un email. Le atenderemos tan pronto como nos sea posible.

Not readable? Change text.